Seuraavassa muutama lausunto Ne-Ka suojaimista:

Kuntoutus- ja tutkimuskeskus
Anttolanhovi

Hengityilman lämmittimien edut

Pakkassää aiheuttaa usein ongelmia astmapotilaille. Suuri osa astmaatikoista ei voi juuri liikkua ulkona lämpötilan laskiessa pakkasen puolelle. Viimainen, kylmä ilma pahentaa myös selvästi rasitusastmareaktiota. Rasitusastma saattaa tutkimuksen mukaan johtua siitä, että rasituksen vaatiman suun kautta tapahtuvan tiheän hengitystahdin takia keuhkoputket menettävät lämpöä ja kosteutta, mikä johtaa keuhkoputkien supistumiseen. Lämmön ja kosteuden menetys korostuu, jos sisäänhengitysilma on kuivaa ja kylmää.

Astmaatikoille on kehitetty laitteita, jotka metallikennoston avulla luovuttavat sisäänhengitysilmaan takaisin sen lämmön ja kosteuden, mikä menetetään uloshengitysvaiheessa.

Erään Suomessa suoritetun tutkimuksen mukaan 12 astmapotilaan ryhmässä uloshengityksen huippuvirtausarvo laski 6 min. juoksun jälkeen pakkassäällä keskimäärin 35%, mutta hengitysilman lämmitintä käytettäessä keskimäärin vain 10%. Laitteella oli siis selvä rasitusastmaa vähentävä vaikutus, kun rasitus tapahtui kylmässä ilmassa.

Pakkassuojain on suositeltava apuväline astmaatikoille, joilla pakkasilma pahentaa oireita.

Markku Janhonen
Keuhkosair. erikoislääkäri SV200873.

Päivärinteen sairaala
Keuhkosairauksien osasto 7

Ne-Ka Ky:lle

Päivärinteen sairaalassa on vuodesta 88 lähtien annettu lääkinnällisenä kuntoutuksena pakkassuojaimia. Suojaimia on annettu astma ja COPD-potilaille iästä riippumatta.

Pakkassuojainten tarkoituksena on, että potilaat voisivat liikkua kylmällä ilmalla ja näin ollen heillä on mahdollisuus pitää fyysistä kuntoaan yllä myös talvella. Opiskelijoille ja työssä käyville on pakkassuojain ehdoton edellytys, jotta he voisivat suoriutus tehtävistään. Jo yli -5 asteen kylmä on monille potilaille ollut este ulkone liikkumiselle. Pakkassuojainten kanssa potilaat selviytyvät ulkona n. 30 asteen pakkasessa.

Pakkassuojain on mahdollistanut keuhkosairaille mahdollisuuden ulkona liikkumiselle kylmänä aikana.

Potilailta saamamme palaute on ollut pelkästään myönteistä. Vain muutama potilas on kokenut, että hengitysvastus on ollut liian suuri, ja näin ollen eivät ole voineet käyttää pakkassuojainta.

Sairaalassamme on annettu lääkinnällisenä kuntoutuksena yli 400 suojainta. Keuhkosairauksien kuntoutusryhmässä on päädytty ainoastaan Ne-Ka suojainten käyttöön niiden kestävän laadun vuoksi.

Kauko Palo-oja
osastonhoitaja

Lahden Seudun Keuhkovammayhdistys r.y.

Ne-Ka hengityssuojaimista

Lahden Seudun Keuhkovammayhdistys r.y. on hengityselinsairaiden etujärjestö. Yhdistyksessä on jäseniä noin 1800.

Talviaika on hengityselinsairauksia sairastavalle aikaa, jolloin elämänrytmiin on perinteisesti tullut passiivisuuden kausi. Koko pakkaskauden ajan on hengityselinsairas, erityisesti astmaa sairastava, joutunut sopeuttamaan liikkumisensa, sosiaalisen kanssakäymisensä ja koko elämänsä ulkoilman lämpötilan mukaiseksi. Astmaa sairastava on elänyt puolitehoisesti.

Hengityssuojainten kehittymisen myötä on selvästi ollut havaittavissa se mielenvireyden tason kohoaminen, mikä suojaimien käytöstä on saatu.

Yhdistyksen jäsenillä on Ne-Ka -suojainten markkinoilletulosta lähtien ollut tilaisuus niitä käyttää. Yhdistys on niitä jäsenilleen myös välittänyt alusta lähtien. Saamiemme tutkimustulosten ja käyttäjiltä saamiemme lausuntojen pohjalta olemme jo vuosia Ne-Ka suojainta uskaltaneet jäsenillemme myös suositella.

Tutkimuksia emme ole olleet tekemässä, mutta käyttäjien mielipiteitä olemme vastaanottaneet kymmeniä, jopa satoja. Suojaimia käyttävien ja niitä tarvitsevien astmaatikkojen mielipitee Ne-Ka -pakkassuojaimista ovat 100 -prosenttisen kiitettäviä.

Emme osaa sanoa, onko Ne-Ka suojainkaan tuotteena täydellinen, mutta uskomme, että Ne-Ka Ky:llä on sellaisenkin kehittämiseen parhaat mahdollisuudet.

Toivomme Ne-Ka Ky:lle menestystä työssään.